CEL ZERO EMISJI

LEXUS POCZUWA SIĘ DO WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁAŚCIWĄ REAKCJĘ CAŁEJ BRANŻY SAMOCHODOWEJ NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój jest kwestią o absolutnie fundamentalnym znaczeniu dla naszej branży i całej ludzkości w bieżącym stuleciu. Nasza reakcja na te wyzwania ukierunkowana jest nie tylko na tworzenie produktów bezpiecznych dla środowiska, lecz także na zaangażowanie wszystkich osób związanych z naszą firmą i na optymalizację wszystkich aspektów naszej działalności.

Kierujemy się jasno sformułowaną wizją „zrównoważonej mobilności”, dlatego:

  • Jesteśmy pionierami w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii przyjaznych dla środowiska, np. napędu hybrydowego samochodów.
  • Ograniczamy wpływ wszystkich aspektów naszej działalności na środowisko naturalne.
  • Do minimum ograniczamy zużycie zasobów naturalnych i maksymalizujemy wtórne wykorzystanie zasobów.
  • Współpracujemy z lokalnymi społecznościami, dążąc do poprawy jakości środowiska.

Wszystko to składa się na prawdziwie wielostronną – 360-stopniową, jak ją nazywamy – strategię środowiskową. W każdym aspekcie naszej działalności dążymy do ideału, jakim jest zerowa emisja i zerowa ilość odpadów. Wierzymy, że z czasem, w oparciu o nasze umiejętności i model Kaizen (to japońskie słowo oznacza „nieustanne doskonalenie”), osiągniemy tak nakreślony cel. Jesteśmy przekonani, że zależy od tego rozwój i sukces marki Lexus.

KROK PIERWSZY

PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ PRODUKTÓW

ABY RZECZYWIŚCIE I TRWALE ZMNIEJSZYĆ WPŁYW NASZEJ DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO, MUSIMY PLANOWAĆ ZMIANY I MIERZYĆ POSTĘPY. STOSUJEMY W TYM CELU „MODEL CYKLU ŻYCIA” – WIELOASPEKTOWY PROCES NIEUSTANNEGO DOSKONALENIA, W KTÓRYM BRANE SĄ POD UWAGĘ WSZYSTKIE ZUŻYWANE ZASOBY ORAZ WPŁYW NASZYCH PRODUKTÓW NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE.

environment nx clip

Jesteśmy pionierami w dziedzinie wykorzystania materiałów o wysokiej przydatności do powtórnego przerobu oraz badań i praktycznego stosowania części łatwych do utylizacji na koniec ich okresu przydatności do użycia, co ułatwia recykling i powtórne wykorzystanie. Nawet najmniej widoczne części Lexusa są zaprojektowane w ten sposób: przetworzone zderzaki są wykorzystywane do produkcji wykończeń bagażnika, a przetworzony, rozdrobniony materiał dźwiękoszczelny jest stosowany jako materiał tłumiący pod deskę rozdzielczą.

Wykończenia drzwi są produkowane z łodyg ketmii – rośliny z rodziny ślazowatych – a nie z poprzednio używanych zrębków drzewnych.

Ketmia absorbuje od dwóch do pięciu razy więcej CO2 niż inne rośliny i w trakcie produkcji wykończeń drzwi jest mieszana z materiałem ze zużytych zderzaków pozyskiwanych z warsztatów samochodowych. Takie drzwi są lżejsze, mają lepsze właściwości dźwiękochłonne, a wykorzystywane materiały nie przyczyniają się do zmniejszania powierzchni lasów.

recyclable plastic

OPRACOWALIŚMY TWORZYWO SZTUCZNE, KTÓRE MOŻNA W NIESKOŃCZONOŚĆ PODDAWAĆ RECYKLINGOWI. UŻYWAMY GO WE WSZYSTKICH NASZYCH POJAZDACH, A TERAZ JEST DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW.

KROK DRUGI

PRODUKCJA

production

Lexus poczuwa się do współodpowiedzialności za właściwą reakcję całej branży na współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem środowiska naturalnego. Jesteśmy przekonani, że w tym stuleciu zrównoważony rozwój jest kwestią o absolutnie fundamentalnym znaczeniu dla naszej branży i całej ludzkości.

Nasza reakcja na te wyzwania ukierunkowana jest nie tylko na tworzenie produktów bezpiecznych dla środowiska, lecz także na zaangażowanie wszystkich osób związanych z naszą firmą i na optymalizację wszystkich aspektów naszej działalności.

KROK TRZECI

LOGISTYKA

Dbałość lexusa o środowisko przejawia się w tak różnych obszarach, jak zbieranie i transport surowców, obróbka i montaż części pojazdów, sposób prowadzenia salonów sprzedaży i postępowanie z materiałami ze zużytych pojazdów.

Udało nam się skrócić drogi transportu łącznie o 4919 kilometrów rocznie, co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o 1020 ton. Osiągnęliśmy to poprzez staranne planowanie tras przewozów i podwojenie ładunków przewożonych przez pojedyncze samochody ciężarowe.

logistics

KROK CZWARTY

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFYWANYCH Z EKSPLOATACJI

DYREKTYWA W SPRAWIE POJAZDÓW WYCOFYWANYCH Z EKSPLOATACJI MA NA CELU OGRANICZENIE ILOŚCI ODPADÓW, PROMOWANIE WTÓRNEGO PRZEROBU, RECYKLINGU I ODZYSKU ZUŻYTYCH SAMOCHODÓW ORAZ ICH CZĘŚCI

Lexus spełnia wymagania wynikające z dyrektywy między innymi poprzez bezpłatny odbiór wszystkich objętych programem pojazdów Lexus wycofywanych z eksploatacji.

Lexus wdraża na skalę globalną środki mające zminimalizować wpływ jego działalności na środowisko naturalne.

Wybierając partnera, któremu powierzymy odzysk i recykling pojazdów wycofywanych z eksploatacji, poszukiwaliśmy organizacji spełniającej najwyższe standardy i zdolnej do zapewnienia klientom Lexusa niezawodnych, bezpiecznych dla środowiska i sprawnie realizowanych usług.

NOTA PRAWNA

Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone w środowisku kontrolowanym w laboratorium, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski.
Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, itp.).

Aby serwis internetowy Lexusa działał optymalnie, a korzystanie z niego było komfortowe, stosujemy pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień oznaczać będzie Twoją akceptację wszystkich plików cookies w serwisie Lexusa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ