182x102 hybrydy

TECHNOLOGIA

Przekonaj się, dlaczego przyszłość jest hybrydą.

182x102 concept

MODELE
KONCEPCYJNE

Zobacz projekty wytyczające przyszłość Lexusa.

182x102 serwis

SERWIS
I USŁUGI

Sprawdź, na czym polega najwyższy poziom obsługi.

182x102 akcesoria

AKCESORIA
LEXUSA

Uczyń Lexusa silnym wyrazem Twojego charakteru.

CEL ZERO EMISJI

LEXUS POCZUWA SIĘ DO WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁAŚCIWĄ REAKCJĘ CAŁEJ BRANŻY SAMOCHODOWEJ NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój jest kwestią o absolutnie fundamentalnym znaczeniu dla naszej branży i całej ludzkości w bieżącym stuleciu. Nasza reakcja na te wyzwania ukierunkowana jest nie tylko na tworzenie produktów bezpiecznych dla środowiska, lecz także na zaangażowanie wszystkich osób związanych z naszą firmą i na optymalizację wszystkich aspektów naszej działalności.

Kierujemy się jasno sformułowaną wizją „zrównoważonej mobilności”, dlatego:

  • Jesteśmy pionierami w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii przyjaznych dla środowiska, np. napędu hybrydowego samochodów.
  • Ograniczamy wpływ wszystkich aspektów naszej działalności na środowisko naturalne.
  • Do minimum ograniczamy zużycie zasobów naturalnych i maksymalizujemy wtórne wykorzystanie zasobów.
  • Współpracujemy z lokalnymi społecznościami, dążąc do poprawy jakości środowiska.

Wszystko to składa się na prawdziwie wielostronną – 360-stopniową, jak ją nazywamy – strategię środowiskową. W każdym aspekcie naszej działalności dążymy do ideału, jakim jest zerowa emisja i zerowa ilość odpadów. Wierzymy, że z czasem, w oparciu o nasze umiejętności i model Kaizen (to japońskie słowo oznacza „nieustanne doskonalenie”), osiągniemy tak nakreślony cel. Jesteśmy przekonani, że zależy od tego rozwój i sukces marki Lexus.

KROK PIERWSZY

PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ PRODUKTÓW

ABY RZECZYWIŚCIE I TRWALE ZMNIEJSZYĆ WPŁYW NASZEJ DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO, MUSIMY PLANOWAĆ ZMIANY I MIERZYĆ POSTĘPY. STOSUJEMY W TYM CELU „MODEL CYKLU ŻYCIA” – WIELOASPEKTOWY PROCES NIEUSTANNEGO DOSKONALENIA, W KTÓRYM BRANE SĄ POD UWAGĘ WSZYSTKIE ZUŻYWANE ZASOBY ORAZ WPŁYW NASZYCH PRODUKTÓW NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE.

environment nx clip

Jesteśmy pionierami w dziedzinie wykorzystania materiałów o wysokiej przydatności do powtórnego przerobu oraz badań i praktycznego stosowania części łatwych do utylizacji na koniec ich okresu przydatności do użycia, co ułatwia recykling i powtórne wykorzystanie. Nawet najmniej widoczne części Lexusa są zaprojektowane w ten sposób: przetworzone zderzaki są wykorzystywane do produkcji wykończeń bagażnika, a przetworzony, rozdrobniony materiał dźwiękoszczelny jest stosowany jako materiał tłumiący pod deskę rozdzielczą.

Wykończenia drzwi są produkowane z łodyg ketmii – rośliny z rodziny ślazowatych – a nie z poprzednio używanych zrębków drzewnych.

Ketmia absorbuje od dwóch do pięciu razy więcej CO2 niż inne rośliny i w trakcie produkcji wykończeń drzwi jest mieszana z materiałem ze zużytych zderzaków pozyskiwanych z warsztatów samochodowych. Takie drzwi są lżejsze, mają lepsze właściwości dźwiękochłonne, a wykorzystywane materiały nie przyczyniają się do zmniejszania powierzchni lasów.

recyclable plastic

OPRACOWALIŚMY TWORZYWO SZTUCZNE, KTÓRE MOŻNA W NIESKOŃCZONOŚĆ PODDAWAĆ RECYKLINGOWI. UŻYWAMY GO WE WSZYSTKICH NASZYCH POJAZDACH, A TERAZ JEST DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW.

KROK DRUGI

PRODUKCJA

production

Lexus poczuwa się do współodpowiedzialności za właściwą reakcję całej branży na współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem środowiska naturalnego. Jesteśmy przekonani, że w tym stuleciu zrównoważony rozwój jest kwestią o absolutnie fundamentalnym znaczeniu dla naszej branży i całej ludzkości.

Nasza reakcja na te wyzwania ukierunkowana jest nie tylko na tworzenie produktów bezpiecznych dla środowiska, lecz także na zaangażowanie wszystkich osób związanych z naszą firmą i na optymalizację wszystkich aspektów naszej działalności.

KROK TRZECI

LOGISTYKA

Dbałość lexusa o środowisko przejawia się w tak różnych obszarach, jak zbieranie i transport surowców, obróbka i montaż części pojazdów, sposób prowadzenia salonów sprzedaży i postępowanie z materiałami ze zużytych pojazdów.

Udało nam się skrócić drogi transportu łącznie o 4919 kilometrów rocznie, co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o 1020 ton. Osiągnęliśmy to poprzez staranne planowanie tras przewozów i podwojenie ładunków przewożonych przez pojedyncze samochody ciężarowe.

logistics

KROK CZWARTY

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFYWANYCH Z EKSPLOATACJI

DYREKTYWA W SPRAWIE POJAZDÓW WYCOFYWANYCH Z EKSPLOATACJI MA NA CELU OGRANICZENIE ILOŚCI ODPADÓW, PROMOWANIE WTÓRNEGO PRZEROBU, RECYKLINGU I ODZYSKU ZUŻYTYCH SAMOCHODÓW ORAZ ICH CZĘŚCI

Lexus spełnia wymagania wynikające z dyrektywy między innymi poprzez bezpłatny odbiór wszystkich objętych programem pojazdów Lexus wycofywanych z eksploatacji.

Lexus wdraża na skalę globalną środki mające zminimalizować wpływ jego działalności na środowisko naturalne.

Wybierając partnera, któremu powierzymy odzysk i recykling pojazdów wycofywanych z eksploatacji, poszukiwaliśmy organizacji spełniającej najwyższe standardy i zdolnej do zapewnienia klientom Lexusa niezawodnych, bezpiecznych dla środowiska i sprawnie realizowanych usług.

NOTA PRAWNA

Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone w środowisku kontrolowanym w laboratorium, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski.
Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, itp.).

Aby serwis internetowy Lexusa działał optymalnie, a korzystanie z niego było komfortowe, stosujemy pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień oznaczać będzie Twoją akceptację wszystkich plików cookies w serwisie Lexusa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ