POLITYKA STRONY

REGULAMIN SERWISU WWW

Użytkownik korzystający z serwisu WWW Lexusa zgadza się przestrzegać niniejszego regulaminu bez ograniczeń i zastrzeżeń. W związku z tym dostęp do serwisu WWW Lexusa podlega niniejszemu regulaminowi oraz wszelkim mającym zastosowanie przepisom prawa.

Copyright © Toyota Motor Europe ("TME")

TREŚĆ

Serwis WWW Lexusa zawiera informacje o produktach i kampaniach promocyjnych Lexus. Produkty opisane w tym serwisie są oferowane do sprzedaży wyłącznie na terenie Europy, a opisane tu promocje są dostępne wyłącznie w krajach określonych w danej kampanii promocyjnej.

Wszelkie dane zawarte w tym serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Serwis ten nie może być wykorzystywany i przywoływany w zastępstwie informacji udostępnianych przez firmowe salony sprzedaży i stacje obsługi Lexus.

Zawarte tu informacje są możliwie wszechstronne. TME zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania zmian w modelach, ich wyposażeniu, specyfikacjach technicznych i dostępności bez ostrzeżenia.

Podane na stronie internetowej Lexusa informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

CENY PRODUKTÓW LEXUS

Informacje cenowe lub leasingowe tu zawarte lub udostępniane poprzez niniejszy serwis WWW Lexusa mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży lub leasingu produktów Lexus. Ceny lub raty leasingowe są zalecanymi cenami detalicznymi lub ratami leasingowymi, a ceny lub raty leasingowe oferowane przez autoryzowane salony sprzedaży Lexus mogą różnić się od tu podanych. Zakup lub leasing dowolnego produktu Lexus odbywa się na warunkach określonych w indywidualnej umowie sprzedaży lub w indywidualnej umowie leasingu.

W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte na stronie internetowej Lexusa informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy.

Indywidualne uzgodnienie wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2

Podawane w tym serwisie WWW dane o zużyciu paliwa i emisji CO2 zostały zmierzone w środowisku kontrolowanym w laboratorium, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, itp.).

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

TME stosuje technologię cookies do śledzenia ścieżek dostępu do serwisu WWW Lexus, do rejestrowania aktywności użytkowników w serwisie WWW Lexus oraz do oceny i ulepszania serwisu, by był jak najbardziej przydatny dla użytkowników. TME nie wykorzystuje tej technologii do rejestracji danych poszczególnych użytkowników, zatem nie przechowuje ani nie wykorzystuje danych konkretnego użytkownika. Prosimy pamiętać, że użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, by nie akceptowała cookies albo ostrzegała o ich wysyłaniu. Aby uzyskać więcej informacji o polityce wykorzystywania plików cookie w tym serwisie, zapraszamy na tę stronę.

WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH/UŻYTKOWNIKA

Wszelkie dane osobowe udostępniane TME poprzez serwis WWW Lexus będą wykorzystywane przez TME wyłącznie do podnoszenia jakości usług dla użytkowników. TME dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczne zbieranie, przekazywanie i przechowywanie danych osobowych, zgodnie z charakterem takich danych. TME nie będzie wykorzystywać danych użytkowników do przesyłania im niezamówionych komunikatów czy informacji, nie będzie również udostępniać i sprzedawać takich danych osobie trzeciej bez zgody użytkowników.

TME nie ma obowiązku monitorowania i/lub przeglądania informacji wprowadzanych do serwisu WWW przez użytkowników i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej za takie informacje, zastrzega sobie jednak prawo do ich okresowego sprawdzania i usuwania ich z serwisu bez podania przyczyn.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Wszelkie treści tu zawarte podlegają prawom autorskim. Informacje, teksty, zdjęcia lub grafika zamieszczone w serwisie WWW mogą być wykorzystywane wyłącznie dla osobistych, niekomercyjnych celów i nie wolno ich powielać, modyfikować, przesyłać, licencjonować ani publikować w żadnym celu w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody TME.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe, usługowe i logotypy prezentowane w tym serwisie stanowią własność Toyota Motor Corporation of Japan, TME lub osób trzecich. Zabrania się używania, pobierania, kopiowania lub rozpowszechniania ich w dowolny sposób bez pisemnej zgody odpowiednio Toyota Motor Corporation, TME lub wspomnianych wyżej osób trzecich.

HIPERŁĄCZA

Serwis WWW Lexus może zawierać odsyłacze hipertekstowe do innych stron internetowych, całkowicie niezależnych od tego serwisu. TME nie składa żadnych oświadczeń czy gwarancji co do dokładności, kompletności czy autentyczności informacji zawartych w takim odsyłaczu hipertekstowym lub innym serwisie WWW, a dostęp do innych serwisów WWW poprzez odsyłacze hipertekstowe z serwisu Lexus jest wykorzystywany przez użytkownika na jego własne ryzyko.

BRAK OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI

TME dokłada wszelkich starań, by zapewnić poprawność informacji udostępnianych w tym serwisie, nie może jednak zagwarantować ich dokładności, w związku z czym nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność i autentyczność informacji tu zawartych. Niniejszy serwis WWW oraz całość informacji i materiałów w nim zawartych jest udostępniany na zasadzie „jak jest”, bez żadnej gwarancji wyraźnej lub domniemanej.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W szczególności TME zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, uboczne czy specjalne szkody wynikające lub w dowolny sposób związane z dostępem lub korzystaniem z serwisu WWW Lexusa, w tym m.in. szkody spowodowane wpływem wirusów komputerowych na sprzęt komputerowy użytkownika lub wykorzystywaniem przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem tego serwisu WWW.

AKTUALIZACJA REGULAMINU

TME zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszego regulaminu zgodnie z potrzebami firmy, w związku z czym użytkownicy są zachęcani do okresowego sprawdzania jego treści.

Aby serwis internetowy Lexusa działał optymalnie, a korzystanie z niego było komfortowe, stosujemy pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień oznaczać będzie Twoją akceptację wszystkich plików cookies w serwisie Lexusa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ