1. Legal
  2. Environment
Szybka nawigacja

LEXUS I ŚRODOWISKO

WIELOSTRONNA STRATEGIA

„DZIAŁANIA LEXUSA NA RZECZ ŚRODOWISKA WYRASTAJĄ ZE SZCZEREGO POSZANOWANIA ZASOBÓW NATURALNYCH I DBAŁOŚCI O NASZĄ PLANETĘ. PRZEDSTAWIAMY 5 KROKÓW, W KTÓRYCH OGRANICZAMY NIEKORZYSTNY WPŁYW NASZEJ DZIAŁALNOŚCI NA OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT”

CEL: ZERO EMISJI

LEXUS POCZUWA SIĘ DO WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁAŚCIWĄ REAKCJĘ CAŁEJ BRANŻY NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ŚRODOWISKOWE.

Jesteśmy przekonani, że w tym stuleciu zrównoważony rozwój jest kwestią o absolutnie fundamentalnym znaczeniu dla naszej branży i całej ludzkości. Nasza reakcja na te wyzwania ukierunkowana jest nie tylko na tworzenie produktów bezpiecznych dla środowiska, lecz także na zaangażowanie wszystkich osób związanych z naszą firmą i na optymalizację wszystkich aspektów naszej działalności.

Kierujemy się jasno sformułowaną wizją „zrównoważonej mobilności”, dlatego:

  • - Jesteśmy pionierami w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii przyjaznych dla środowiska, np. napędu hybrydowego samochodów.
  • - Ograniczamy wpływ wszystkich aspektów naszej działalności na środowisko naturalne.
  • - Do minimum ograniczamy zużycie zasobów naturalnych i maksymalizujemy wtórne wykorzystanie zasobów.
  • - Współpracujemy z lokalnymi społecznościami, dążąc do poprawy jakości środowiska.

 

Wszystko to składa się na prawdziwie wielostronną — jak ją nazywamy, 360-stopniową — strategię środowiskową. W każdym aspekcie naszej działalności dążymy do ideału, jakim jest zerowa emisja i zerowa ilość odpadów. Wierzymy, że z czasem, wykorzystując nasze zdolności i model Kaizen (to japońskie słowo oznacza „nieustanne doskonalenie”), osiągniemy tak nakreślony cel. Jesteśmy przekonani, że zależy od tego rozwój i sukces marki Lexus.

ZAPOZNAJ SIĘ Z TABELĄ ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI DWUTLENKU WĘGLA W POSZCZEGÓLNYCH MODELACH LEXUSA

Zobacz również:
Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2 w samochodach osobowych (2024) - plik PDF 2MB
oraz
Zestawienie pojazdów o najniższej wartości emisji CO2 wg rodzaju paliwa (2024) - plik PDF 0.05MB

KROK PIERWSZY: PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ PRODUKTÓW

ABY RZECZYWIŚCIE I TRWALE ZMNIEJSZYĆ WPŁYW NASZEJ DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO, MUSIMY PLANOWAĆ ZMIANY I MIERZYĆ POSTĘPY. STOSUJEMY W TYM CELU „MODEL CYKLU ŻYCIA” – WIELOASPEKTOWY PROCES NIEUSTANNEGO DOSKONALENIA, W KTÓRYM BRANE SĄ POD UWAGĘ WSZYSTKIE ZUŻYWANE ZASOBY ORAZ WPŁYW NASZYCH PRODUKTÓW NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE.

Jesteśmy pionierami w dziedzinie wykorzystania materiałów o wysokiej przydatności do powtórnego przerobu oraz badań i praktycznego stosowania części łatwych do utylizacji na koniec ich okresu przydatności do użycia, co ułatwia recykling i powtórne wykorzystanie. Nawet najmniej widoczne części Lexusa są zaprojektowane w ten sposób: przetworzone zderzaki są wykorzystywane do produkcji wykończeń bagażnika, a przetworzony, rozdrobniony materiał dźwiękoszczelny jest stosowany jako materiał tłumiący pod deskę rozdzielczą.

Wykończenia drzwi są produkowane z łodyg ketmii — rośliny z rodziny ślazowatych — a nie z poprzednio używanych zrębków drzewnych.

Ketmia absorbuje 2–5 razy więcej CO2 niż inne rośliny i w trakcie produkcji wykończeń drzwi jest mieszana z materiałem ze zużytych zderzaków pozyskiwanych z warsztatów samochodowych. Takie drzwi są lżejsze, mają lepsze właściwości dźwiękochłonne, a wykorzystywane materiały nie przyczyniają się do zmniejszania się powierzchni lasów.

„OPRACOWALIŚMY TWORZYWO SZTUCZNE, KTÓRE MOŻNA W NIESKOŃCZONOŚĆ PODDAWAĆ RECYKLINGOWI. JEST STOSOWANE WE WSZYSTKICH NASZYCH POJAZDACH, A TERAZ DOSTĘPNE TAKŻE DLA WSZYSTKICH INNYCH PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW”.

KROK DRUGI: PRODUKCJA

Lexus poczuwa się do współodpowiedzialności za właściwą reakcję całej branży na współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem środowiska naturalnego. Jesteśmy przekonani, że w tym stuleciu zrównoważony rozwój jest kwestią o absolutnie fundamentalnym znaczeniu dla naszej branży i całej ludzkości. Nasza reakcja na te wyzwania ukierunkowana jest nie tylko na tworzenie produktów bezpiecznych dla środowiska, lecz także na zaangażowanie wszystkich osób związanych z naszą firmą i na optymalizację wszystkich aspektów naszej działalności.

Wszystko to składa się na prawdziwie wielostronną — jak ją nazywamy, 360-stopniową — strategię środowiskową. W każdym aspekcie naszej działalności dążymy do ideału, jakim jest zerowa emisja i zerowa ilość odpadów. Wierzymy, że z czasem, wykorzystując nasze zdolności i model Kaizen (to japońskie słowo oznacza „nieustanne doskonalenie”), osiągniemy tak nakreślony cel. Jesteśmy przekonani, że zależy od tego rozwój i sukces marki Lexus.

KROK TRZECI: LOGISTYKA

Dbałość Lexusa o środowisko przejawia się w tak różnych obszarach, jak zbieranie i transport surowców, obróbka i montaż części pojazdów, sposób prowadzenia salonów sprzedaży i postępowanie z materiałami ze zużytych pojazdów.

Udało nam się skrócić drogi transportu łącznie o 4919 kilometrów rocznie, co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o 1020 ton. Osiągnęliśmy to poprzez staranne planowanie tras przewozów i podwojenie ładunków przewożonych przez pojedyncze samochody ciężarowe.

KROK CZWARTY: RECYKLING POJAZDÓW WYCOFYWANYCH Z EKSPLOATACJI

DYREKTYWA W SPRAWIE POJAZDÓW WYCOFYWANYCH Z EKSPLOATACJI MA NA CELU OGRANICZENIE ILOŚCI ODPADÓW, PROMOWANIE WTÓRNEGO PRZEROBU, RECYKLINGU I ODZYSKU ZUŻYTYCH SAMOCHODÓW ORAZ ICH CZĘŚCI

Lexus spełnia wymagania wynikające z dyrektywy między innymi poprzez bezpłatny odbiór wszystkich objętych programem pojazdów Lexus wycofywanych z eksploatacji.

Realizację programu bezpłatnego odbioru pojazdów powierzyliśmy firmie Autogreen. Jej specjaliści udzielą informacji o tym, czy dany pojazd kwalifikuje się do bezpłatnego odbioru, oraz wskażą lokalizację najbliższej stacji utylizacji pojazdów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.autogreen.eu

Lexus wdraża na skalę globalną środki mające zminimalizować wpływ jego działalności na środowisko naturalne. Wybierając partnera, któremu powierzymy odzysk i recykling pojazdów wycofywanych z eksploatacji, poszukiwaliśmy organizacji spełniającej najwyższe standardy i zdolnej do zapewnienia klientom Lexusa niezawodnych, bezpiecznych dla środowiska i sprawnie realizowanych usług.

POSTĘPOWANIE Z CHEMIKALIAMI

Podejmowaliśmy kroki w celu zmniejszenia naszego oddziaływania na środowisko już na długo zanim przepisy europejskie nałożyły taki obowiązek. Ograniczyliśmy lub wyeliminowaliśmy stosowanie metali ciężkich, takich jak ołów*, kadm i rtęć, których nieprawidłowa utylizacja może spowodować długotrwałą degradację środowiska. Montujemy części samochodowe i stosujemy powłoki antykorozyjne wolne od ołowiu, a nasze systemy oświetlenia i przełączniki nie zawierają rtęci. Ponadto unikamy stosowania rozpuszczalników i lakierów zawierających szkodliwe substancje.

W pełni spełniamy wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Współpracujemy ze wszystkimi partnerami biznesowymi, aby upewnić się, że również znają oni swoje zadania i obowiązki i się z nich wywiązują. Podejmujemy czynności wynikające z rozporządzenia REACH w każdym obszarze naszej działalności, w tym produkcji części i akcesoriów. Naszym celem jest pozycja światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego oraz innych regulacji prawnych dotyczących substancji chemicznych.

*Z wyjątkiem akumulatorów rozruchowych, jak wynika z zwolnień określonych w Załączniku II do dyrektywy Komisji 2000/53

Informowanie o substancjach wzbudzających szczególne obawy

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH klienci muszą być informowani o występowaniu w naszych produktach substancji wzbudzających szczególne obawy. Informacje dotyczące Twojego pojazdu znajdziesz na poniższej liście:

CT 200h PDF
ES PDF
GS PDF
IS PDF
LC PDF
LS PDF
NX PDF
RC PDF
RX PDF