USTAWIANIE TRYBU PEŁNEGO EKRANU DLA WIADOMOŚCI E-MAIL