ZAŁÓŻ KONTO W PORTALU MÓJ LEXUS

Załóż konto w portalu Mój Lexus, aby zarządzać swoimi samochodami, tworzyć przypomnienia dla przeglądów, serwisu i ubezpieczenia, planować podróże, pobierać najnowsze aktualizacje map i aplikacje do systemu multimedialnego Twojego samochodu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Warunki użytkowania dla “MojaToyota/MójLexus” (Portal/Aplikacja i Konto)

 

 

Witamy w MojaToyota/MójLexus. Niniejsze warunki użytkowania stosują się do portalu/aplikacji oraz treści, usług, oprogramowania aplikacyjnego, itp. MojaToyota/MójLexus udostępnianych z portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus, oraz do tworzenia i użytkowania własnego konta MojaToyota/MójLexus.

Poprzez użytkowanie portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus oraz wszelkich związanych z tym witryn internetowych, w których zastosowanie mają niniejsze Warunki Użytkowania, wyrażasz zgodę na poniższe postanowienia Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa („TMPL”) oraz Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Bruksela, Belgia (“TME”), które są wspólnie odpowiedzialne za portal/aplikację MojaToyota/MójLexus i w niniejszych Warunkach Użytkowania są dalej zwane “Toyota/Lexus”, “my”, oraz ”nasze”.

W celu:

-         uzyskania dostępu i użytkowania portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus; oraz

-         zostania członkiem MojaToyota/MójLexus oraz otwarcia i użytkowania konta MojaToyota/MójLexus

musisz najpierw przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki Użytkowania, które stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy tobą i Toyota/Lexus.

 

1. Konto MojaToyota/MójLexus

 

Jeżeli otworzysz i będziesz użytkować konto MojaToyota/MójLexus, ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta MojaToyota/MójLexus wraz ze związanym z nim hasłem, oraz za ograniczenie dostępu do urządzeń, poprzez które uzyskujesz dostęp do swojego konta MojaToyota/MójLexus (na przykład twój komputer) w celu zapobieżenia nieautoryzowanego dostępu do twojego konta MojaToyota/MójLexus. Wyrażasz zgodę na poniesienie pełnej odpowiedzialności i będziesz odpowiedzialny za wszelkie działania, jakie następują na twoim koncie MojaToyota/MójLexus lub w związku z powiązanym z tym kontem hasłem. Powinieneś podjąć wszelkie kroki konieczne do zapewnienia, by hasło związane z twoim kontem MojaToyota/MójLexus zostało zachowane w poufności  i odpowiednio zabezpieczone. Powinieneś bezzwłocznie poinformować nas, jeżeli twoje hasło stało się znane jakiejkolwiek innej osobie albo, gdy hasło to jest lub przypuszczalnie może być wykorzystywane w sposób nieautoryzowany.

Zawsze możesz dokonać zmiany swojego hasła poprzez otworzenie strony „Logowanie” i kliknięcie na link „Zmiana hasła”. Zostaniesz poproszony o wpisanie adresu poczty elektronicznej swojego konta MojaToyota/MójLexus. Następnie, otrzymasz e-mail i instrukcją zmiany hasła oraz link, który należy uruchomić. Kliknięcie na ten link przenosi użytkownika na stronę, na której należy wpisać nowe hasło, potwierdzić nowe hasło oraz kliknąć przycisk „Zmiana hasła”, który zatwierdza dokonane zmiany. E-mail z instrukcjami zmiany hasła może zostać również uruchomiony z centrum obsługi klienta lub przez osobę z zespołu wsparcia klienta, poprzez użycie „Portalu Administracyjnego”. Kolejne kroki będą takie same, jak opisane powyżej.

Prosimy upewnić się, że podane nam informacje są prawidłowe, aktualne i kompletne. Prosimy także poinformować nas bezzwłocznie o wszelkich zmianach informacji przekazanej nam w chwili otwierania swojego konta MojaToyota/MójLexus lub później. Podane nam informacje są dostępne na koncie użytkownika. Możesz samodzielnie  dokonać zmian większości z tych informacji w zakładce „Mój Profil” portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus.

Toyota/Lexus zastrzega sobie w każdym czasie i wedle swojego uznania prawo do:

-         odmowy dostępu do portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus,

-         odmowy otwarcia konta MojaToyota/MójLexus, oraz

-         wyłączenia lub skasowania konta MojaToyota/MójLexus.

 

2. Cookies („ciasteczka”)

 

Cookie to alfanumeryczny identyfikator przekazywany na dysk twardy twojego komputera poprzez twoją przeglądarkę w celu umożliwienia naszym systemom rozpoznawanie twojej przeglądarki oraz udostępnienia funkcji specjalnych.

1.      Menu pomocy w większości przeglądarek wskazuje, w jaki sposób można zapobiec, by twoja przeglądarka przyjmowała nowe cookies, w jaki sposób przeglądarka ma informować o otrzymaniu nowego cookies i w jaki sposób całkowicie wyłączać cookies. Dodatkowo, możesz wyłączyć lub usunąć podobne dane wykorzystywane przez dodatki do przeglądarki, takie jak np. Flash cookies, poprzez zmianę ustawień dodatków lub odwiedzenie witryny producenta funkcji dodatkowej. Jednakże, ponieważ cookies pozwalają użytkownikowi na wykorzystanie niektórych koniecznych funkcji portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus oraz twojego konta MojaToyota/MójLexus, zalecamy by pozostawić cookies włączone.

2.      Jeżeli pozostawisz cookie włączone, upewnij się o wylogowaniu się przy korzystaniu z komputera wspólnego.

 

3.   Dostęp do portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus oraz twojego konta MojaToyota/MójLexus

 

Podejmiemy starania w celu zapewnienia nieprzerwanej dostępności portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus oraz twojego konta MojaToyota/MójLexus, oraz osiągnięcia pozbawionych błędów transmisji. Jednakże, że względu na samą naturę Internetu, nie możemy zagwarantować, że dostęp będzie nieprzerwany i pozbawiony błędów.

Ponadto, Toyota/Lexus może niekiedy zawiesić lub ograniczyć twój dostęp do portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus i/lub twojego konta MojaToyota/MójLexus z przyczyn technicznych (naprawy, konserwacja, itp.), przyczyn związanych z bezpieczeństwem lub w wyniku wprowadzania zmian (nowe możliwości, usługi, aplikacje, itp.) i w związku z tym nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności. Będziemy się starać ograniczyć częstość i czas trwania wszelkich takich ograniczeń lub zawieszenia dostępu.

Jesteś odpowiedzialny za własny wybór urządzeń wykorzystywanych do dostępu do portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus i swojego konta MojaToyota/MójLexus, a także do produktów, usług lub aplikacji poprzez portal/aplikację, w tym za kompatybilność takich urządzeń od strony oprogramowania i zdatności technologicznej do odbioru Usług. Jesteś także odpowiedzialny za aktualizację własnych urządzeń, w tym za instalowanie wszelkich aktualizacji lub nowych wydań w chwili ich udostępnienia przez Toyota/Lexus.

 

4. Dostęp i użytkowanie usług i aplikacji udostępnianych lub oferowanych poprzez witrynę MojaToyota/MójLexus

 

a)     Usługi i aplikacje udostępniane lub oferowane poprzez witrynę MojaToyota/MójLexus

         Portal/aplikacja MojaToyota/MójLexus oraz twoje konto MojaToyota/MójLexus (“ MojaToyota/MójLexus ”) pozwalają na uzyskanie dostępu do szeregu usług i aplikacji udostępnianych dla ciebie lub, do tych, które możesz zakupić lub wykupić ich   subskrypcję.

         Użytkowanie przez ciebie takich usług i aplikacji może podlegać odrębnym warunkom użytkowania. W takim przypadku, uzyskanie dostępu, zakup lub wykupienie subskrypcji na takie usługi i aplikacje będzie wymagać od ciebie zaakceptowania ich szczególnych warunków użytkowania.

Ponadto, określone usługi i aplikacje mogą być udostępniane albo oferowane poprzez portal/aplikację MojaToyota/MójLexus przez niezależnych kontrahentów („Niezależni Kontrahenci/Usługodawcy”) niezwiązanych z Toyota/Lexus. Takie usługi i aplikacje zostały dla twojej wygody specjalnie oznaczone na portalu MojaToyota/MójLexus. Są one udostępniane na wyłączną odpowiedzialność Niezależnych Kontrahentów/Usługodawców. Dostęp do takich usług lub aplikacji, a także ich zakup lub subskrypcja mogą wiązać się z przyjęciem dodatkowych warunków użytkowania określonych przez takich Niezależnych Kontrahentów. Dalsze informacje w tym zakresie zawiera Paragraf 7 (“Niezależni Usługodawcy”).

b)    Usługi podłączone do Urządzenia Łączności w twoim samochodzie Toyota/Lexus (podłączone usługi i aplikacje)

·         Jeżeli twój samochód Toyota/Lexus jest wyposażony w urządzenie łączności Toyota/Lexus  („Urządzenie Łączności”), portal/aplikacja MojaToyota/MójLexus i/lub twój samochód Toyota/Lexus dają możliwość uzyskania dostępu/wykupu subskrypcji na określone usługi i aplikacje, możesz wykupić subskrypcję na usługi łączności (Internetu) („Usługi Łączności”) oraz na związane z nimi usługi i aplikacje Internetowe (łącznie zwane „Usługami”).

·         Toyota/Lexus nie świadczy jakichkolwiek Usług Łączności, dostępu do Internetu i/lub jakichkolwiek innych elektronicznych usług łączności. Jako użytkownik, jednoznacznie potwierdzasz, że Toyota/Lexus nie świadczy takich usług. Toyota/Lexus nie transmituje ani nie przekazuje jakichkolwiek sygnałów (elektronicznych). Toyota/Lexus również nie jest odpowiedzialna za transmisję i/lub przekazywanie jakichkolwiek sygnałów (elektronicznych). Takie Usługi Łączności, dostępu do Internetu i/lub inne elektroniczne usługi łączności są świadczone przez odnośnych Niezależnych Kontrahentów/Usługodawców.

·         Wykorzystanie przez użytkownika Usług podlega również szczególnym warunkom użytkowania, w tym między innymi Warunkom Użytkowania. Dlatego, jeżeli jako użytkownik chcesz uzyskać dostęp do jakichkolwiek usług lub wykupić subskrypcję na jakiekolwiek Usługi, będziesz musiał odrębnie i jednoznacznie zaakceptować szczególne warunki użytkowania stosujące się do takiej Usługi. Takie szczególne warunki użytkowania związane z Usługą będą się stosować dodatkowo wobec niniejszych Warunków Użytkowania i w przypadku różnic pomiędzy oboma zestawami warunków użytkowania, szczególne warunki użytkowania będą miały pierwszeństwo wobec niniejszych Warunków Użytkowania.

 

Jak wykupić abonament na Usługi

Jeżeli twój samochód Toyota/Lexus został wyposażony w jakiekolwiek Urządzenie Łączności, w celu uzyskania subskrypcji na jedną lub więcej Usług należy wykonać kolejno następujące kroki:

(1)   Podłącz się do portalu MojaToyota/MójLexus w celu przeczytania i zaakceptowania niniejszych Warunków Użytkowania;

(2)   Przejdź do listy Usług i wybierz usługi, na które chcesz wykupić abonament;

(3)   Przeczytaj i zaakceptuj szczególne warunki użytkowania związane z każdą wybraną przez siebie Usługą (takie warunki szczególne będą zawierać szczegółowy opis każdej z wybranych Usług, czas trwania subskrypcji, stawkę/cenę, informacje związane z płatnością oraz instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji na Usługę);

(3)   Przeczytaj nasze Informacje o Prywatności związane z Usługami i, tam gdzie to jest istotne, dla indywidualnych Usług, oraz zadecyduj, czy wyrażasz swoją zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych;

(4)   Wprowadź wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez Toyota/Lexus i/lub Niezależnych Kontrahentów/Usługodawców w celu skutecznego dostarczenia tobie wybranych Usług. Wszelkie takie informacje mogą podlegać korekcie lub modyfikacji w dowolnym czasie zarówno przed, jak i po potwierdzeniu subskrypcji;

(5)   Toyota/Lexus i/lub Niezależny Kontrahent/Usługodawca potwierdzą wykupienie przez ciebie abonamentu pocztą elektroniczną lub inną metodą powiadomienia.

 

Użytkowanie Urządzenia Łączności

·           Użytkowanie Urządzenia Łączności podlega szczególnym warunkom użytkowania określonym w chwili zakupu twojego samochodu Toyota/Lexus (np. w instrukcji użytkownika lub w jakimkolwiek innym dokumencie).

·           Urządzenie Łączności musi zostać aktywowane przez ciebie. Aktywacja wykonywana jest albo bezpośrednio poprzez twoje konto MojaToyota/MójLexus, albo poprzez Urządzenie Łączności  i następnie potwierdzane poprzez twoje konto MojaToyota/MójLexus.

·           TME i/lub jej firmy powiązane zachowują wszelkie prawa do Urządzenia Łączności i jego zawartości, w tym między innymi do wszelkich zawartych w nim praw własności intelektualnej.

·           Aktualizacje oprogramowania Urządzenia Łączności zostaną dokonane automatycznie i niniejszym wyrażasz zgodę na akceptację takich aktualizacji oraz, że nie będziesz ich w jakikolwiek sposób blokować lub utrudniać. Ponadto, podejmujesz się przekazywać swoje Urządzenie Łączności do okresowej konserwacji i kontroli, zalecanych okresowo przez Toyota/Lexus. Toyota/Lexus może w jakimikolwiek czasie dokonać wymiany Urządzenia Łączności  w związku z kwestiami bezpieczeństwa, aktualizacją oferty Usług lub z jakichkolwiek innych przyczyn zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami.

·           Zakazuje się jakiejkolwiek przeróbki lub manipulacji Urządzeniem Łączności oraz oprogramowaniem Urządzenia Łączności (np. kopiowania, modyfikacji, odtwarzania kodu źródłowego, itp.).

·           Nie wolno usuwać Urządzenia Łączności z twojego samochodu Toyota/Lexus ani odinstalować jakiejkolwiek części jego oprogramowania, chyba, że jest to związane z kwestiami bezpieczeństwa lub jest wymagane na mocy obowiązującego prawa lub regulacji. Jeżeli pomimo tego podejmiesz jakiekolwiek takie czynności, powoduje to automatyczną dezaktywację lub przerwanie świadczenia Usług, na które wykupiono subskrypcję bez jakiegokolwiek uprawnienia do zwrotu opłaty za niewykorzystany okres subskrypcji. Ponadto, Toyota/Lexus nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z usunięcia lub odinstalowania, wpływające na funkcjonowanie twojego samochodu Toyota/Lexus. Ponadto, utracisz wszelkie korzyści i przewagi komercyjne uzyskane w wyniku korzystania z Usług (np. korzyści ubezpieczenia i komercyjne związane z monitorowaniem danych transmitowanych przez Urządzenie Łączności).

·           Proszę zauważyć że z chwilą aktywacji Urządzenia Łączności w twoim samochodzie Toyota/Lexus, Urządzenie Łączności będzie transmitować dane dotyczące geo-lokalizacji twojego samochodu Toyota/Lexus. Takie dane geo-lokalizacyjne są konieczne dla funkcjonowania Usług, na które wykupiłeś subskrypcję. Dlatego, jeżeli dokonasz dezaktywacji Urządzenia Łączności, nie będziesz w stanie uzyskać dostępu, ani korzystać z jakichkolwiek Usług.

 

Korzystanie z Usług

·           Oferta Usług podlega odnośnym przepisom prawa i regulacjom dotyczącym ochrony konsumenta.

-          Jeżeli stosują się odnośne krajowe przepisy i regulacje dotyczące ochrony konsumenta i zgodnie z tymi przepisami jesteś konsumentem, przysługuje ci prawo do odstąpienia od umowy subskrypcji zawartej poprzez portal/aplikację MojaToyota/MójLexus w związku z korzystaniem z Usług w terminie czternastu (14) dni od daty zawarcia takiej umowy, bez konieczności uzasadnienia.

Oznacza to, że twoje uprawnienie do odstąpienia od zawartej umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od daty zakupu subskrypcji.

-          W celu wykonania twojego uprawnienia do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu w formie jednoznacznego komunikatu wysłanego nam w terminie czternastu (14) dni okresu przysługującego na odstąpienie.

W celu przekazania nam swojej decyzji o odstąpieniu od umowy subskrypcji możesz wysłać te informację na adres mailowy:

 

klient@toyota.pl

 

-          Jeżeli odstąpisz od zawartej umowy subskrypcji, zwrócimy tobie (i) wszystkie opłaty otrzymane od ciebie za taką subskrypcję, za wyjątkiem tej części zapłaconej przez ciebie opłaty, która odpowiada tej części wykonanych dla ciebie Usług, jakie zostały dostarczone na twoje wyraźne żądanie do chwili zakomunikowania nam twojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy subskrypcji, oraz (ii) ewentualnie poniesione koszty dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z podjęcia przez ciebie decyzji o skorzystaniu z rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj oferowanej przez nas standardowej dostawy). Koszty te zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie czternastu (14) dni od daty, w której zostaniemy poinformowani o twojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy subskrypcji. Zwrot nastąpi z wykorzystaniem takiej samej metody płatności jak użyta przez ciebie dla transakcji pierwotnej, chyba, że jednoznacznie wskażesz inaczej; niezależnie od tego, w wyniku dokonania takiego zwrotu nie poniesiesz kosztów jakichkolwiek opłat.

 

-          Jednoznacznie potwierdzasz, że nie możesz odstąpić od zawartej umowy subskrypcji, jeżeli dana Usługa została wykonana w całości przez upływem okresu czternastu (14) dni na odstąpienie od umowy po wykupieniu subskrypcji (np. zakup Usług Łączności na okres 1 miesiąca i wykorzystanie całego limitu danych przed upływem okresu czternastu (14) dni na wycofanie się z zawartej umowy).

 

·           Odnowienie, zawieszenie i rozwiązanie każdej Usługi zostały określone w szczególnych warunkach użytkowania związanych z taką Usługą.  

·           Potwierdzasz i uzgadniasz, że jakiekolwiek użytkowanie Usług, w tym użytkowanie ich w twoim samochodzie Toyota/Lexus, następuje na twoją wyłączną odpowiedzialność i twoje wyłączne ryzyko oraz, że Toyota/Lexus i/lub jej firmy powiązane oraz nasi dostawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody jakie możesz ponieść osobiście lub jakie możesz wyrządzić innym osobom w związku z takim użytkowaniem.

·           Jakiekolwiek użytkowanie jakichkolwiek Usług udostępnianych z twojego samochodu Toyota/Lexus musi zawsze być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób bezpieczny i zabezpieczony tak, by nie zakłócało ani przeszkadzało w prowadzeniu samochodu i/lub innym uczestnikom ruchu.

·           Toyota/Lexus i/lub jej firmy powiązane nie zapewniają dostępności, jakości ani dokładności jakichkolwiek Usług, jakie Toyota/Lexus lub jakikolwiek Niezależny Kontrahent/Usługodawca udostępnia lub  świadczy poprzez portal/aplikację MojaToyota/MójLexus w każdym czasie i we wszystkich sytuacjach, ani wystarczalności Usług dla twoich konkretnych potrzeb lub zamierzonego użytkowania lub innych kierowców lub pasażerów twojego samochodu Toyota/Lexus lub innych osób.

 

5. Licencja na dostęp do portalu MojaToyota/MójLexus i jego użytkowanie

 

Toyota/Lexus udziela tobie ograniczonej licencji na dostęp i osobiste użytkowanie portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus oraz twojego konta MojaToyota/MójLexus, ale nie na pobieranie (za wyjątkiem przechowywania stron w pamięci podręcznej)  lub modyfikowanie tego portalu/aplikacji  lub jakiejkolwiek jego części, chyba, że po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Toyota/Lexus.

Użytkowanie portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus oraz tworzenie i użytkowanie konta MojaToyota/MójLexus są bezpłatne. Jeżeli chodzi o Usługi wymienione w Paragrafie 4 lub jakiekolwiek inne usługi i aplikacje, ewentualne opłaty zostaną jednoznacznie wyszczególnione.

Toyota/Lexus zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zaprzestania, zawieszenia lub wymiany jakiejkolwiek usługi lub aplikacji udostępnianej lub oferowanej poprzez portal/aplikację MojaToyota/MójLexus w każdym czasie i wedle swojego wyłącznego uznania. W takim przypadku Toyota/Lexus zawiadomi ciebie z rozsądnym wyprzedzeniem. Toyota/Lexus nie poniesie jakiejkolwiek odpowiedzialności w wyniku podjętej przez siebie decyzji.

Niniejsza licencja NIE obejmuje (a) jakiejkolwiek odsprzedaży lub komercyjnego użytkowania tej witryny ani jej treści, (b) jakiegokolwiek zbierania i korzystania z list, opisów lub cen  produktów, (c) jakiegokolwiek pochodnego wykorzystania witryny lub jej treści, (d) jakiegokolwiek ściągania lub kopiowania informacji o koncie na korzyść innego kupca, lub (e) jakiegokolwiek wykorzystania wydobywania danych, robotów ani innych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych.

Portal/aplikacja MojaToyota/MójLexus oraz jakakolwiek jej część nie mogą być reprodukowane, powielane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane, odwiedzane ani inaczej eksploatowane w jakichkolwiek celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej jednoznacznej pisemnej zgody Toyota/Lexus.

Ponadto nie  możesz podejmować się jakichkolwiek z poniższych:

1.      Kadrowanie lub wykorzystywanie technik kadrowania do ujęcia jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub innej informacji zastrzeżonej (w tym obrazów, tekstu, rozkładu strony lub formy) Toyota/Lexus i jej firm powiązanych bez jednoznacznej pisemnej zgody;

2.      Korzystanie z meta-zakładek lub jakiegokolwiek „ukrytego tekstu” wykorzystujących nazwy lub znaki towarowe Toyota/Lexus lub jej firm powiązanych bez jednoznacznej pisemnej zgody Toyota/Lexus;

3.      Niewłaściwe działania polegające na zachowaniach, jakich nie można oczekiwać od uczciwego użytkownika działającego w dobrej wierze;

4.      Powielanie, udzielanie licencji, udzielanie licencji wtórnych, publikowanie, nadawanie, transmitowanie, prowadzenie dystrybucji, wykonywanie, przedstawianie, sprzedawanie, zmiana marki lub inny transfer danych, za wyjątkiem zakresu dozwolonego w niniejszych Warunkach Użytkowania;

5.      Próbowanie lub faktyczne obejście jakiegokolwiek komponentu zabezpieczenia;

6.      Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach zastrzeżonych; oraz

7.      Zbieranie, użytkowanie lub przekazywanie jakiejkolwiek informacji, w tym między innymi informacji identyfikowalnej osobowo, zwanej także „danymi osobowymi”.

W przypadku jakiegokolwiek nieautoryzowanego użycia, Toyota/Lexus będzie uprawniona do przerwania ze skutkiem bezzwłocznym twojego dostępu i korzystania z portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus i/lub twojego konta MojaToyota/MójLexus i/lub jakichkolwiek związanych z nimi usług lub aplikacji, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

6. Prawa własności intelektualnej

 

Wszystkie znaki wskazane na portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus oraz wszelkich związanych z nią witrynach Internetowych są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Toyota Motor Corporation z siedzibą w Japonii i są ważne w Unii Europejskiej i/lub w innych systemach prawnych.

Grafiki, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty oraz nazwy usług i aplikacji Toyota/Lexus są znakami towarowymi lub oznakowaniami handlowymi Toyota/Lexus. Znaki towarowe i oznakowania handlowe Toyota/Lexus nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem, usługą lub aplikacją nie będącą produktem Toyota/Lexus, w jakikolwiek sposób mogący wzbudzić zamieszanie pośród klientów lub w jakikolwiek sposób uwłaczający lub dyskredytujący Toyota/Lexus.

Wszelkie znaki towarowe nie będące własnością Toyota Motor Corporation / Toyota a pojawiające się na portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus oraz na jakiejkolwiek związanej z nim stronie internetowej, są własnością ich odnośnych właścicieli, którzy mogą nie być powiązani, związani z Toyota/Lexus lub sponsorowani przez Toyota/Lexus.

Toyota/Lexus zachowuje wszelkie i jakiekolwiek prawa do danych uzyskanych w wyniku użytkowania portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus, jej treści, usług i aplikacji, itp., w formie anonimowej oraz do wszelkiego późniejszego użycia takich danych lub analiz wykonanych przez Toyota/Lexus na podstawie takich danych. 

 

7. Niezależni Kontrahenci/Usługodawcy

 

Niezależni Kontrahenci/Usługodawcy mogą umożliwiać dostęp, udostępniać lub sprzedawać produkty, usługi lub aplikacje poprzez portal/aplikację MojaToyota/MójLexus.

Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzanie, ocenę i/lub walidację jakichkolwiek produktów, usług lub aplikacji takich Niezależnych Kontrahentów/Usługodawców. Nie gwarantujemy ani nie zatwierdzamy oferty jakichkolwiek takich Niezależnych Kontrahentów/Usługodawców  i nie jesteśmy w jakikolwiek sposób zobowiązani ani odpowiedzialni za jakiekolwiek działanie Niezależnych Kontrahentów/Usługodawców i/lub za treść, jakość i/lub sprawność ich produktów, usług lub aplikacji.

Niezależni Kontrahenci/Usługodawcy będą oferować odrębne warunki użytkowania dla umożliwienia dostępu, udostępniania lub sprzedaży swoich produktów, usług i aplikacji, i jako użytkownik będziesz zobowiązany do ich odrębnej akceptacji. Proszę uważnie przeczytać takie warunki użytkowania w chwili rozważania zawierania jakiejkolwiek transakcji z takimi Niezależnymi Kontrahentami/Usługodawcami.

 

8. Odszkodowania

 

TMPL nie ponosi odpowiedzialności ani nie będzie w jakikolwiek sposób zobowiązana w związku z jakimikolwiek szkodami, jakie możesz ponieść lub spowodować u innych osób w wyniku użytkowania przez ciebie portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus i/lub swojego konta MojaToyota/MójLexus.

 

9. Zmiany

 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmiany treści, usług, oprogramowania aplikacyjnego, itp. portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus oraz niniejszych Warunków Użytkowania. Jako użytkownik podlegasz wersji niniejszych Warunków Użytkowania obowiązującej w chwili użytkowania portalu/aplikacji MojaToyota/MójLexus chyba, że zmiana takich Warunków Użytkowania musi zostać dokonana na mocy obowiązującego prawa lub decyzji jakiejkolwiek władzy państwowej. Jeżeli jakiekolwiek z niniejszych Warunków Użytkowania zostaną uznane za nieważne, nieobowiązujące lub w jakikolwiek sposób niewykonalne, takie konkretne postanowienie podlega wydzieleniu i nie wpłynie to na ważność oraz wykonalność wszelkich pozostałych Warunków Użytkowania.

 

 

10. Zdarzenie pozostające poza naszą rozsądną kontrolą

 

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności ani zobowiązań za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie naszych zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny leżącej poza naszą rozsądną kontrolą.

 

11. Zrzeczenie się

 

Jeżeli naruszysz niniejsze Warunki Użytkowania i nie podejmiemy jakichkolwiek czynności, nadal będziemy uprawnieni do wykorzystania przysługujących nam uprawnień i środków zaradczych w jakiejkolwiek innej sytuacji, w której naruszysz niniejsze Warunki Użytkowania.

 

12. Prawo i jurysdykcja

 

Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim. Wyrażacie zgodę, i my również wyrażamy zgodę, na wniesienie jakiegokolwiek sporu do wyłącznej właściwości polskich sądów powszechnych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH
PORTALU / APLIKACJI MOJA TOYOTA / MÓJ LEXUS I KONTA KLIENTA


Niniejszy obowiązek informacyjny dotyczy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach dostępu i korzystania z portalu/ aplikacji Moja Toyota / Mój Lexus oraz w ramach tworzenia i korzystania z konta Moja Toyota / Mój Lexus. Powinna być ona czytana łącznie z Ogólną Polityką Prywatności i Przetwarzania Danych Osobowych Toyoty / Lexusa, która określa ogólne warunki przetwarzania danych osobowych i która wymaga akceptacji przed dalszym korzystaniem z portalu / aplikacji [https://www.lexus-polska.pl/privacy-and-data-protection-policy].

Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


1. Administratorzy danych osobowych
Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o., ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa, Polska (TMPL) oraz Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Bruksela, Belgia (TME) we wskazanym poniżej zakresie.

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych („Moje Dane Osobowe”)
Będziemy zbierać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych w ramach portalu / aplikacji Moja Toyota / Mój Lexus i konta Moja Toyota / Mój Lexus.
Dane osobowe, które są nam Pani/Pan udostępnia:
∙ Pani/Pana imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu,
∙ informacje o Pani/Pana samochodzie Toyota / Lexus (VIN),
∙ nagrania dźwięku i/lub obrazu umieszczone przez Panią/Pana na portalu / w aplikacji Moja Toyota / Mój Lexus i na koncie Moja Toyota / Mój Lexus,
∙ informacje o uczestnictwie w programie Toyota More (jeśli dotyczy).
Dane osobowe, które zbieramy:
∙ Dane o stronie Toyoty / Lexusa oraz dane o logowaniu na portalu / w aplikacji Moja Toyota / Mój Lexus, które wskazują na Pani/Pana obecność na stronie Toyoty / Lexusa, na portalu / w aplikacji Moja Toyota / Mój Lexus oraz na innych odwiedzanych stronach w powiązaniu z adresem IP Pani/Pana komputera w tym czasie. Procesy automatyczne wykorzystywane przez nas do zbierania informacji stanowią pliki cookies, log files (pliki dziennika) i dane o punktach dostępu Wifi.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać dla celów i w oparciu o podstawy prawne wskazane poniżej:

Cel:


Podstawa prawna:


W związku z utworzeniem, korzystaniem (przez klienta) i prowadzeniem (przez naszą firmę) konta klienta  Moja Toyota / Mój Lexus, w tym:
∙ umożliwienie klientowi dostępu do/ zapisu na/ zakupu określonych usług, produktów, aplikacji, itp. w tym, np. usług i aplikacji do nawigacji, usług i aplikacji zdalnych (jeśli samochód klienta marki Toyota/Lexus jest wyposażony w urządzenie umożliwiające połączenie z siecią bezprzewodową);
∙ umożliwienie klientowi kierowania wniosków do naszej firmy (np. wniosków o zorganizowanie jazdy próbnej, podanie ceny, przesłanie broszury, umówienie spotkania, a także wszelkich zapytań o udzielenie informacji w sprawie produktów i usług Toyota/Lexus).
Pragniemy podkreślić, że pewne wnioski klientów mogą zostać zrealizowane jedynie przez Wybranych Dealerów(*). W takim przypadku, dla wybranego Autoryzowanego Dealera niezbędny będzie dostęp do danych osobowych klienta w celu umożliwienia mu realizacji wniosku klienta.

(*) Wybrany Autoryzowany Dealer to: (1) dealer wybrany przez klienta jako „preferowany Autoryzowany Dealer” w ustawieniach konta klienta  Moja Toyota / Mój Lexus (który to wybór może być zmieniony w dowolnym czasie) lub (2) dealer u którego klient złożył zamówienie na produkt lub usługę.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO -
wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utworzenia, korzystania i prowadzenia konta Moja Toyota / Mój Lexus


∙ Wysyłanie klientowi zawiadomień dotyczących jego samochodu marki Toyota/ Lexus i odnawianie zlecenia na świadczenie oferowanych przez naszą firmę usług, których okres świadczenia zbliża się ku końcowi.
∙ Informowanie klienta o produktach i usługach oferowanych przez firmę Toyota, które mogłyby być odpowiednie dla klienta, jego samochodu marki Toyota/ Lexus i/lub dla celów mobilności klienta.
∙ Przesyłanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez firmę Toyota/ Lexus.
∙ Kontaktowanie się z klientem w celu zachęcenia go do udziału w badaniach rynku, kierowanych przez naszą firmę do klientów jako właścicieli samochodów marki Toyota/ Lexus oraz użytkowników usług i produktów Toyota/ Lexus, oraz – po uzyskaniu zgody klienta – przeprowadzanie badań ankietowych i korzystanie z ich wyników.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda klienta może być udzielana odrębnie, w odniesieniu do każdego z wymienionych celów, poprzez wypełnienie odrębnego formularza internetowego


∙ Przesyłanie newsletterów naszej firmy.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda klienta może być udzielone odrębnie,  poprzez wypełnienie odrębnego formularza internetowego


∙ Uaktualnianie, korygowanie i ujednolicanie danych osobowych klienta, które zostaną zgromadzone w oparciu o niniejszą informację o ochronie prywatności, a także danych osobowych klienta, które, zgodnie z przepisami prawa, zostaną udostępnione w innych systemach dostępne prowadzonych przez autoryzowany punkt sprzedaży / naprawy lub inny podmiot.
∙ Kontaktowanie się z klientem przy problemach z realizacją wniosków klientów.
∙ Udoskonalanie portalu / aplikacji  Moja Toyota / Mój Lexus lub zapewnianie efektywnej prezentacji treści portalu / aplikacji  Moja Toyota / Mój Lexus.
∙ Dokonywanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa portalu / aplikacji / konta  Moja Toyota / Mój Lexus.
∙ Wykrywanie lub zapobieganie działaniom o charakterze bezprawnym, szkodliwym lub obraźliwym w odniesieniu do witryny Toyota/ Lexus, a także portalu / aplikacji / kont  Moja Toyota / Mój Lexus.
Nie korzystamy z danych pozyskanych w sposób automatyczny w celu identyfikowania poszczególnych użytkowników internetu, chyba, że pozostajemy w przekonaniu, iż mogą oni być zaangażowani w działalności o charakterze bezprawnym, szkodliwym lub obraźliwym.
∙ Analizowanie witryny Toyota/ Lexus oraz portalu / aplikacji  Moja Toyota / Mój Lexus, a także badanie wszelkich kwestii związanych z wydajnością witryny Toyota/Lexus oraz portalu / aplikacji  Moja Toyota / Mój Lexus.
Nasza firma może dokonać sprawdzenia protokołów internetowych i adresów e-mail w celu zapobieżenia wykorzystywaniu witryny Toyota/ Lexus, a także portalu / aplikacji / kont  Moja Toyota / Mój Lexus w celu przesyłania niezamówionych treści drogą elektroniczną.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratorów danych


∙ Wykonanie zarządzenia sądu lub realizacja zarządzenia lub wezwania organu.

art. 6 ust 1 lit. c RODO - wypełnienie przez nas obowiązku prawnego4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okresy wskazane poniżej:

Okresy przechowywania:

Kategorie danych osobowych:

W przypadku, gdy z informacji dotyczących konta  Moja Toyota / Mój Lexus wynika, że klient jest właścicielem pojazdu marki Toyota/ Lexus i jeżeli klient nie zalogował się na swoim koncie  Moja Toyota / Mój Lexus przez 5 lat, nasza firma uzna, że intencją klienta nie jest dalsze utrzymywanie konta  Moja Toyota / Mój Lexus i korzystanie z funkcjonalności przypisanych do posiadanego i używanego przez klienta samochodu (np. powiązania pomiędzy korzystaniem z urządzenia sieciowego w samochodzie klienta a kontem klienta  Moja Toyota / Mój Lexus ). W takiej sytuacji nasza firma zamknie konto i usunie związane z nim dane osobowe.
Przed efektywnym zamknięciem konta klienta  Moja Toyota / Mój Lexus  i usunięciem jego danych osobowych, nasza firma wyśle do klienta e-mail w celu umożliwienia klientowi potwierdzenia, czy chce nadal korzystać z konta  Moja Toyota / Mój Lexus .
Powyższe ma zastosowanie także w sytuacji, gdy z informacji związanych z kontem klienta Moja Toyota / Mój Lexus wynika, że klient nie jest właścicielem pojazdu marki Toyota/ Lexus i nie zalogował się na swoim koncie  Moja Toyota / Mój Lexus przez 2 lata.

Wszystkie kategorie Pani/Pana danych osobowych wskazane powyżej


5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione odbiorcom (innym niż administratorzy danych) wskazanym poniżej:

a)    Autoryzowani Dealerzy Toyoty i Lexusa w Polsce (Dealerzy)
Jak wspomniano wyżej, niektóre z wniosków klienta mogą być zrealizowane przez Autoryzowanego Dealera i w takiej sytuacji nasza firma może przekazać dane osobowe klienta wybranemu przez niego Autoryzowanemu Dealerowi [https://www.lexus-polska.pl/forms/find-a-retailer], w celu umożliwienia realizacji wniosku i kontaktowania się z klientem w związku z wnioskiem.  Wybrany Autoryzowany Dealer to: (1) dealer wybrany przez klienta jako „preferowany Autoryzowany Dealer” w ustawieniach konta klienta  Moja Toyota / Mój Lexus (który to wybór może być zmieniony w dowolnym czasie) lub (2) dealer u którego klient złożył zamówienie na produkt lub usługę.
Wszyscy Autoryzowani Dealerzy Toyoty są niezależnymi grupami lub spółkami. Zostali oni poinformowani, że mają obowiązek posiadać odpowiednie zabezpieczenia danych oraz że nie mogą wykorzystywać danych osobowych klienta w celach innych niż realizacja danego wniosku klienta. Dany Autoryzowany Dealer może wystąpić do klienta o podanie imienia i nazwiska, a także danych kontaktowych dla innych celów, np. w celu prowadzenia działań marketingowych. Kontakt taki zostanie nawiązany zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych.
b)    Usługodawcy
Dane osobowe mogą zostać udostępnione usługodawcom naszej firmy, w tym firmom współpracującym w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, call center, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń.
c)    Podmioty spoza Unii Europejskiej
Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – Salesforce.com, Inc. (San Francisco, USA) (w zakresie niezbędnym do technicznego przetwarzania danych osobowych klienta), który deklaruje zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych jemu przekazywanych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA („Privacy Shield”) (Dz.U. UE L Nr 207 z 1.8.2016, str. 1). Kopię danych osobowych przekazywanych do tego podmiotu może Pani/Pan uzyskać w Punkcie Kontaktowym Ochrony Danych TMPL.

6. Kontakt
Możne Pani/Pan skontaktować się z Punktem Kontaktowym Ochrony Danych TMPL pod adresem e-mail: klient@toyota.pl oraz na adres: Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z dopiskiem Dział CS/CR ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa.

7. Pouczenie o prawach
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie (jeżeli została udzielona).

8. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Prawo do skargi
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne; w razie odmowy ich podania, nie będzie Pani/Pan miała możliwości utworzenia i korzystanie z konta klienta Moja Toyota / Mój Lexus.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. które odbywałoby się bez udziału człowieka, a które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływało.

Aby dokonać rejestracji, należy zaakceptować Warunki użytkowania.
Aby dokonać rejestracji, należy zaakceptować Obowiązek Informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych