ZAPOZNAJ SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM
DOTYCZĄCYM PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Kto i jak przetwarza Twoje dane?

(Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
Informujemy, iż:

1) Administrator danych, cele i podstawy prawne przetwarzania:

Administratorem Twoich danych osobowych we wskazanym poniżej zakresie są Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TMPL) oraz wybrany Autoryzowany Diler Toyoty i Lexusa (Diler) – aktualizowane listy adresowe oraz dane kontaktowe są dostępne na stronie https://www.toyota.pl/dealers/ oraz https://www.lexus-polska.pl/forms/find-a-retailer.

DILER przetwarza Twoje dane osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
• w celu sporządzenia i wysłania szczegółowej oferty dotyczącej wybranego modelu Lexus (szczegółowe dane Dilera widnieją na formularzu, linku odsyłającym do strony albo zostaną Tobie przekazane po skontaktowaniu się) na podstawie Twojego zainteresowania ofertą na stronie internetowej TMPL i Dilera (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
• w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie Twojego zainteresowania ofertą Dilera (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
• w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Dilera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
TMPL przetwarza Twoje osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
• w celach analitycznych, tj. w celu lepszego doboru usług do potrzeb klientów Toyota i Lexus, ogólnej optymalizacji produktów Toyota i Lexus, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach Toyota i Lexus, analizy finansowej TMPL oraz sieci dilerskiej, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu jako przedstawiciela Toyota i Lexus w Polsce (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w celu badań w zakresie wykonanych przez Dilerów umów i usług w tym posprzedażnych, które odbywają się w związku z działaniem sieci dilerskiej Toyota i Lexus) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2) Odbiorcy danych:

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą Autoryzowani Dilerzy Toyoty i Lexusa w Polsce (Dilerzy), firmy współpracujące w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, call center, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, spółki z grupy TOYOTA.

3) Kontakt:

W TMPL można skontaktować się z Punktem Kontaktowym Ochrony Danych pod adresem e-mail: klient@toyota.pl. Z wybranym przez siebie Dilerem możesz skontaktować się używając danych podanych na stronie https://www.lexus-polska.pl/forms/find-a-retailer.

4) Okres przechowywania:

Twoje dane osobowe przechowywane są:
• dane osobowe przetwarzane w celu przedstawienia szczegółowej oferty marketingowej przez okres do 6 miesięcy,
• w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu - przez okres do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) Pouczenie o prawach:

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania.

6) Prawo do skargi:

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

7) Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8) Twoje dane podlegają profilowaniu bez automatycznego podejmowania decyzji,

w celu udoskonalenia naszych usług oraz usprawnienia komunikacji, a także zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć.