ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Kto i jak przetwarza Twoje dane? 

(Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Informujemy, iż: 

1. Administratorami Twoich danych osobowych we wskazanym poniżej zakresie są Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TMPL) oraz wybrany Autoryzowany Diler Toyoty i Lexusa (Diler) – aktualizowane listy adresowe oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie https://www.toyota.pl/dealers/ oraz https://www.lexus-polska.pl/forms/find-a-retailer.


A

DILER przetwarza Twoje osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:  

 ∙ uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w udzielaniu odpowiedzi na Państwa zgłoszenia, zapytania lub skargi, badania satysfakcji klientów i kontroli jakości obsługi klientów, a także ochrony przed możliwymi roszczeniami,
 ∙ konieczności podjęcia na Państwa żądanie czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonania zawartej między nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. gdy kontaktują się Państwo w celu sprawdzenia stanu złożonego zamówienia lub wykonania postanowień umowy gwarancyjnej,
 ∙ Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), np. w przypadku gdy kontakt dotyczy zapytania o ofertę sprzedażową i wiąże się z przekazaniem informacji handlowych.

TMPL przetwarza Twoje osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:

 ∙ w celach analitycznych tj. w celu lepszego doboru usług do potrzeb klientów Toyota i Lexus, ogólnej optymalizacji produktów Toyota i Lexus, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach Toyota i Lexus, analizy finansowej TMPL oraz sieci dilerskiej, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu jako przedstawiciela Toyota i Lexus w Polsce (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 ∙ w celu badań w zakresie wykonanych przez Dilerów umów i usług w tym posprzedażnych, które odbywają się w związku z działaniem sieci Dilerskiej Toyota i Lexus) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 ∙ w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Odbiorcy danych: odbiorcą Twoich danych osobowych będą Autoryzowani Dilerzy Toyoty i Lexusa w Polsce (Dilerzy), firmy współpracujące w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, call center. W stosownych przypadkach w zależności od treści zapytania na wniosek klienta odbiorcami mogą być także: Toyota Motor Europe NV/SA (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa belgijskiego, z siedzibą przy Avenue du Bourget 60, 1140 Bruksela, Belgia, zarejestrowana w Crossroads Bank of Enterprises pod numerem 0441.571.714), firmy leasingowe oraz banki (gdy dotyczy ich dane zgłoszenie).

3. Kontakt: W TMPL można skontaktować się z Punktem Kontaktowym Ochrony Danych pod adresem e-mail: klient@toyota.pl. Z wybranym przez Ciebie Autoryzowanym Dilerem Toyota i Lexus możesz skontaktować się bezpośrednio, używając danych udostępnionych na stronach: https://www.toyota.pl/dealers/ oraz https://www.lexus-polska.pl/forms/find-a-retailer.

4. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przechowywane są przez okres procedowania przedstawionego zgłoszenia, zapytania lub skargi, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń (nie dłużej niż 3 lata) lub w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

5. Pouczenie o prawach: posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem naszego przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody).

6. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Twoje dane podlegają profilowaniu bez automatycznego podejmowania decyzji (w oparciu o historię zakupową klienta), w celu udoskonalenia naszych usług oraz usprawnienia komunikacji, a także zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć.