1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Lexus parking assist
Szybka nawigacja
BEZPIECZEŃSTWO

ZAAWANSOWANE FUNKCJE WSPOMAGAJĄCE PARKOWANIE

Parkowanie wiąże się z wieloma specyficznymi trudnościami. Do wielu kolizji dochodzi właśnie przy małych prędkościach na parkingach. Stworzone przez markę Lexus funkcje wspomagające parkowanie kompleksowo chronią Twój samochód i innych użytkowników drogi, ostrzegając o zagrożeniach w momencie ich wystąpienia i pozwalając szybciej na nie reagować.

Szeroka gama oferowanych przez markę Lexus funkcji wspomagających parkowanie bezproblemowo ze sobą współpracuje, zapewniając kierowcy wszechstronne wsparcie. System ostrzegania podczas parkowania (PKSA) wykorzystuje sonary do wykrywania przeszkód znajdujących się wokół samochodu i sygnały dźwiękowe do zwracania uwagi kierowcy. W intuicyjny sposób wskazuje położenie przeszkody na wielofunkcyjnym wyświetlaczu informacyjnym i środkowym ekranie.

System ostrzegający o pojazdach nadjeżdżających z kierunku poprzecznego chroni samochód przed innymi pojazdami przy cofaniu. W celu poinformowania, że pozostałe pojazdy są w ruchu, generuje sygnał dźwiękowy, przedstawia potencjalne zagrożenie na środkowym ekranie i wyświetla stosowny symbol na odpowiednim lusterku bocznym.

Układ automatycznego hamowania podczas parkowania (PKSB) wykorzystuje informacje wizualne i dźwiękowe pozyskiwane przez system ostrzegania podczas parkowania (PKSA) oraz system ostrzegający o pojazdach nadjeżdżających z kierunku poprzecznego, pomagając kierowcom zatrzymać samochód, jeśli kolizja jest nieunikniona. Układ ten wykrywa przeszkody wokół całego samochodu za pomocą sonarów, redukując siłę napędową i zwiększając siłę hamowania podczas jazdy z małą prędkością.

Układ automatycznego hamowania podczas parkowania wykrywa przeszkody wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić, zapewniając tym samym całkowite poczucie bezpieczeństwa. W przypadku rozpoznania z przodu lub z tyłu nieruchomych obiektów, takich jak ściany, system generuje ostrzeżenie dźwiękowe, wyświetla informację o zagrożeniu na ekranie i włącza hamulce, zwiększając przy tym ich siłę działania. Jeśli przeszkoda zostanie wykryta z tyłu przez system ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z kierunku poprzecznego, układ automatycznego hamowania podczas parkowania powiadomi o tym kierowcę i spróbuje zatrzymać pojazd w celu uniknięcia kolizji.

Nasze najnowsze modele są także wyposażone w zaawansowany układ automatycznego hamowania podczas parkowania, który wykorzystuje tylną kamerę do wykrywania obiektów z tyłu. System ostrzega o pieszych zbliżających się do tylnej części pojazdu za pośrednictwem zarówno sygnałów dźwiękowych, jak i wizualnych, które są wyświetlane na ekranie sprzężonym z inteligentnym sonarem. Dzięki temu kierowca może prawidłowo ocenić poziom ryzyka. Jeśli pieszy jest na tyle blisko, że może dojść do wypadku, system automatycznie zredukuje siłę napędową i zwiększy siłę hamowania.

Zastrzeżenie: Obecność systemu bezpieczeństwa Lexusa w żadnych okolicznościach nie zwalnia kierowcy z obowiązku samodzielnego prowadzenia pojazdu. Przed skorzystaniem z systemu należy przeczytać instrukcję. Za bezpieczeństwo jazdy zawsze odpowiada kierowca.

MODELE Z TĄ TECHNOLOGIĄ