1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Pre-Collision System (PCS)
Szybka nawigacja
BEZPIECZEŃSTWO

SYSTEM OCHRONY PRZEDKOLIZYJNEJ

Stworzony przez nas system ochrony przedkolizyjnej udoskonalono z myślą o Lexusie LS, wyposażając go w pionierskie rozwiązania techniczne. Na system PCS składa się system ochrony przedzderzeniowej uwzględniającej kolizje boczne z przodem pojazdu oraz aktywne wspomaganie kierowania pozwalające zmienić kierunek jazdy, gdy hamowanie nie pozwoli uniknąć kolizji. Zdecydowanie wzrosło również bezpieczeństwo innych użytkowników drogi, a to dzięki zaawansowanej funkcji wykrywania pieszych, która uwzględnia także rowerzystów i przechodniów w nocy.

System PCS wykorzystuje radar działający w zakresie fal milimetrowych, radar wykrywający ewentualne kolizje boczne z przodem pojazdu, radar wykrywający ewentualne kolizje boczne z tyłem pojazdu i kamerę stereoskopową — wszystko to sprawia, że kierowca jest w pełni świadomy tego, co dzieje się na drodze. W przypadku wykrycia innego pojazdu w miejscu, w którym może dojść do kolizji, system poinformuje o tym kierowcę za pośrednictwem sygnałów wizualnych i dźwiękowych, a w razie konieczności automatycznie włączy hamulce.

Jeśli system PCS uzna, że hamowanie nie pozwoli zapobiec kolizji z innym pojazdem, pieszym, lub przeszkodą, aktywne wspomaganie kierowania samoczynnie skoryguje tor jazdy, a dodatkowo włączy hamulce. System wykrywa nieruchome obiekty na drodze — na przykład pieszych czy bariery energochłonne — pozwalając całkowicie bezpiecznie zatrzymać pojazd.

W przypadku wykrycia pieszego przed pojazdem, system PCS wykorzystuje pionierskie rozwiązania techniczne w celu określenia pozycji pieszego i przedstawienia jej w postaci animacji na projektorze HUD. Animacja prezentuje tor jazdy samochodu w stosunku do położenia pieszego i informuje, czy istnieje jakiekolwiek ryzyko kolizji. To nowatorskie rozwiązanie, dzięki któremu kierowca jest całkowicie świadomy sytuacji na drodze, a w razie potrzeby może odpowiednio zareagować.

Zastrzeżenie: Obecność systemu bezpieczeństwa Lexusa w żadnych okolicznościach nie zwalnia kierowcy z obowiązku samodzielnego prowadzenia pojazdu. Przed skorzystaniem z systemu należy przeczytać instrukcję. Za bezpieczeństwo jazdy zawsze odpowiada kierowca.

MODELE Z TĄ TECHNOLOGIĄ